Meertje De Waal

Tussen de Vleerdamsedijk en de Molendijk te Rockanje, te midden van graslanden en omgeven door riet en moerasachtige bebossing ligt het meertje De Waal, een overblijfsel van een oude zeearm: de Strype.

Meertje de Waal is te overzien vanaf het fietspad langs de Vleerdamsedijk en ook vanaf het pas aangelegde waterbergingsgebied ‘De Strypse Wetering’ (zie inzet luchtfoto).

Deze plek stond ongeveer 650 jaar geleden nog in verbinding met de open zee. Aan deze open verbinding kwam een einde toen in 1350 de Vleerdam-sedijk werd aangelegd.

Dit meertje is eeuwenlang omgeven geweest door mysteriën. Zo kreeg het al in 1729 aandacht van geleerden vanwege een bijzonder stuk rots. Prins Willem V liet zich er zelfs naar toe roeien om poolshoogte te nemen. Vóór 1900 werd dus al over de korst- en rotsvorming in meertje de Waal gesproken en gepubliceerd.

De aandacht die vooral aan het eind van de negentiende eeuw aan meertje de Waal werd geschonken en de opkomst van bronbadplaatsen was voor de toenmalige eigenaar van het meertje De Waal en van boerderij Walesteyn, de heer J. Trouw en de huisarts van Nieuwenhoorn, de heer C. van der Sluys, aanleiding te onderzoeken of de modder van dit meertje misschien een heilzame werking had.

Geneeskrachtige modderbaden
In 1903 publiceerde dr. E. Sommerfeldt van de Universiteit te Tübingen een eerste analyse van de modder. De analyse toonde aan dat de kwaliteit van de modder van Rockanje niet onder deed voor die van buitenlandse modderbadplaatsen. Op grond van de uitkomst van het onderzoek besloot de heer Trouw de modderbron van meertje de Waal te exploiteren en begon in boerderij Walesteyn een badinrichting waar de gegoede burgerij van 1916 – 1922 geneeskrachtige modderbaden kon nemen, met klanten zoals Anthony Fokker.

Huidige situatie
Er sijpelt nog zoute kwel onder de Vleerdamsedijk door. Hierdoor komen nog enkele zoutminnende planten voor, zoals Zilte schijnspurrie en Zulte.

Het huidige Meertje De Waal is bijna 500 meter lang en maximaal 50 meter breed, met in het Noord-Westen een put.

                                                                   

Het voormalige kuuroord heeft door de jaren heen al diverse bestemmingen gehad. Het is inmiddels afgebroken en heeft plaats gemaakt voor een appartementen-complex ‘Residentie Walesteyn’ (afbeelding rechts). In ieder geval woon je daar in een omgeving met een rijke en een ook wel een tikje mysterieuze geschiedenis.

Gerrit Molengraaf