Maretak

Viscum album

maretak                                                                                      

De Viscum album, ook wel Maretak, Vogellijm of Mistletoe geheten is een bijzondere plant, die via de Engelse tradities hier met Kerst zijn intrede heeft gedaan. U kent het verhaal: hang een stukje maretak in de deuropening en je krijgt een zoen van degene die zich ook op die plek bevind. De Maretak, die hoog in de kruinen van bomen leeft en midden in de winter nog groen is, en met haar eigenaardige, gaffelvormig vertakte stengels en de lintvormige bladeren, heeft reeds in de alleroudste tijd tot de verbeelding van mensen gesproken. In de godenleer van veel volken speelde ze een grote rol en werd als heilige plant vereerd in het oude Europa. Zij was het zinnebeeld van het weer ontwakende leven en speelde een grote rol bij de godsdienstige viering van de zonnewende, op de kortste dag.

Druïden gebruikten het als offer voor de goden en met gouden messen snoeiden zij de maretak uit de bomen en bereidden er geneesdranken van. Bij volle maan liepen deze priesters door het heilige eikenwoud, met twee witte stieren naast zich, die glansden in het maanlicht. Welke rituelen zij uitvoerden weten wij niet meer, maar wel dat de maretak of mistletoe nog steeds tot de verbeelding spreekt.

In de Keltische taal betekende Maretak ´geneest-allen´ en zij geloofden dat het wonderlijke geneeskrachten bezat. Het genas niet alleen ziekten maar kon ook alle gifstoffen zuiveren, vruchtbaar maken, mensen beschermen van hekserij en het huis beschermen tegen geesten. Maretak bracht aan eenieder geluk die het bezat.

Piet Mout