Lantaarntje

Ischnura elegans

lantaarntje lantaarntje

Stel je wandelt een keer op je gemak door de natuur, genietend van het mooie weer en het natuurschoon om je heen. Je passeert een vijver, omringt met hoog gras, met daarin verstopt de lisdodden en egelskoppen. Er fluit ergens in de verte een Zanglijster en ziet om je heen de vuurvlinders en blauwtjes vliegen. Maar daartussen, als je goed kijkt, zie je veel kleine felblauwe streepjes. Het worden er steeds meer!

Dit zijn Lantaarntjes. Dit prachtige beestje is een juffertje die algemeen voorkomt in Nederland en België. Als je hem eens van heel dichtbij bekijkt, zie je dat het mannetje zwart is, maar het laatste segment is felblauw. Dat valt natuurlijk op en daarom wordt hij Lantaarntje genoemd.
De vrouwtjes zijn op hun rug geheel blauw, tenslotte moet het mannetje het vrouwtje imponeren.  

De paring
De paring kan uren duren. Daarom zie je ze vaak in deze karakteristieke houding aan een grasspriet hangen (zoals op de foto). Dit wordt een paringswiel genoemd. Het mannetje is in staat, zoals alle libellen, om het sperma van een eventuele voorgaande concurrent te verwijderen.

Het vrouwtje zet de eitjes na de paring af in waterplanten en begeeft zich daarbij soms helemaal onder water. Dit doet zij alleen,dit  in tegenstelling tot andere juffers en libellen die hulp van het mannetje krijgen. Het is een sterke soort, omdat zij dit ook in brak water kan doen. De eitjes komen vrij snel na het afzetten uit.
 

vliegtijd lantaarntje  

De Lantaarntjes beginnen zo eind april met vliegen en gaan daar mee door tot eind september.
Het kan zijn dat er een tweede generatie eitjes uitkomt in de zomer en zo krijg je nog een vliegpiek in juli.
Ze moeten wel snel zijn met een volgende generatie te produceren, want het mannetje leeft maar vijf dagen en de vrouwtjes elf. Ze blijven heel goed stilzitten op een grasspriet, zo kun je hen goed van dichtbij bekijken!

bron: libellennet.nl

Anouk Horstink