Landtong

DE LANDTONG ROZENBRUG, GROENE PAREL IN DE ROTTERDAMSE HAVEN.

De Landtong van Rozenburg is een deels aan spontane landschapsontwikkeling overgelaten groene enclave in het Rotterdamse havengebied. Voor de aanleg van de Maasvlakte, het Calandkanaal en Europoort werd een groot deel van het eiland Rozenburg afgegraven en kreeg de landtong zijn huidige vorm, een smal schiereiland met een lengte van zo'n tien kilometer dat 60 hectare beslaat. Vanaf deze landtong is onder andere zicht op Maassluis, olieraffinaderijen, opslagtanks, havens, het Calandkanaal en de druk bevaren Nieuwe Waterweg. Op het meest westelijke punt is een uitkijkheuvel met zicht op de Splitsingsdam in de Maasmonding, de Maasvlakte en Hoek van Holland. Er is vanaf de Scheurhaven, vlak bij de kop van de landtong, een veerverbinding voor voetgangers en tweewielers met Hoek van Holland en de Tweede Maasvlakte. In het gebied ligt een fietspad en er zijn struinpaden.

In het hart van het havengebied ligt de Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. U kunt er kilometers lang “van-het-pad-af” eindeloos rondstruinen, met nu eens zicht op reusachtige zeeschepen, dan weer op kuddes Schotse hooglanders.

Een door mensen gemaakte, hooggelegen vlakte van gronddepots heeft zich hier in enkele decennia spontaan ontwikkeld tot een ruig duinachtig landschap. Bij de ingang van het gebied ligt het Educatief Informatie Centrum van het Havenbedrijf Rotterdam, dat ook per schip bereikbaar is. Verder lopen er diverse leidingstroken door het gebied (grote ondergrondse buizen die olie, gas en chemicaliën transporteren tussen opslagtanks en fabrieken) en staat er een radarpost van de Rotterdamse haven. Allemaal infrastructuur die prima samen gaat met de natuur op de Landtong.

orchidee landtong

De Landtong is rijk aan bloemen, insecten en broedvogels. Plassen en poelen zitten vol eenden, ganzen en rietvogels. Scholekster, tureluur, grutto en kluut broeden er regelmatig, tal van andere steltlopers komen er op doortrek en houtsnip, watersnip en bokje overwinteren er. In de gedeelten met bos en struweel zijn spechten, nachtegaal, spotvogel , zomertortel en buizerds te ontdekken. Niet alleen de broedvogels, ook planten en insecten doen het goed. Als nieuwe soort zijn onder andere bont zandoogje, bijenorchis en moeraswespenorchis genoteerd. Overigens is de Landtong het vlinderrijkste terrein in de wijde omtrek. Alleen in Voorne’s Duin komen enkele soorten extra voor.

orchidee landtong

Oeverzwaluwen: van een van de gronddepots wordt ieder jaar een steile wand afgestoken. Hierin beginnen vanaf begin april oeverzwaluwen na een lange vlucht uit Zuid-Afrika met het boren van hun nestgang. In de loop van het voorjaar sluiten steeds meer paartjes zich aan bij deze broedkolonie.  Dit is een van de weinige plekken op de Landtong waar een bordje ´geen toegang´ staat, maar de wand is vanaf de Noordzeeweg goed te zien.

nest oeverzwaluw landtong

Oevers: de oevers van de Landtong bestaan vooral uit steile taluds en stenige bodems. Het project Groene Poort is bezig een nieuw slikachtig gebied aan te leggen waar planten als zeebies, zeeaster, riet en echt lepelblad kunnen aarden. Als het water door de getijdewerking van de Noordzee hoog staat, kunnen paling, houting , fint en misschien de steur er foerageren en rusten. Als het waterpeil daalt zullen scholekster, grutto en bontbekplevier er kunnen scharrelen. Daartoe wordt de stenige bodem opgehoogd met grond. Ongeveer honderd meter van de kant af, evenwijdig aan de landtong, komen dammen waar het water bij hoog tij overheen golft. Omdat er nu al om de tachtig à honderd meter een krib ligt, een stenen dam haaks op de kade, ontstaan zo kommen die als habitat gaan dienen voor meer planten, vogels en vissen.

 

NATUUREXPEDITIES  TUSSEN DE MAMMOETTANKERS

Na ruim tien jaar buitenlessen te hebben georganiseerd voor groep 7 en 8 van basisscholen uit Rotterdam en omstreken heeft Sichting  ARK dit stokje met veel vertrouwen over gehgeven aan een groep enthousiaste vrijwilligers gecoordineerd door IVN Voorne Putten Rozenburg. Dit lesprogramma, heeft als doel om basisschoolleerlingen vertrouwd en enthousiast te maken over robuuste, spontane natuur in hun omgeving. De buitenlessen op de Landtong Rozenburg staan dan ook in het teken van ontdekken en beleven van ruige, spontane natuur midden in een wereldhaven.

landtong

Het lesprogramma bestaat uit ten minste 2 onderdelen: de voorbereidende presentatie in de klas en de buitenles die plaatsvindt op een andere dag. Andere onderdelen kunnen door de leerkracht worden toegevoegd ter voorbereiding of als nabespreking. Hiervoor kunnen onder andere filmpjes uit de Dwaalfilm en informatie van landtongrozenburg.nl worden gebruikt.

ONTDEKKINGSREIS

Op de dag van de buitenles komt de klas onder begeleiding van de leerkracht naar de Landtong. We verzamelen op de parkeerplaats voor het Educatief Informatie Centrum op de Noordzeeweg te Rozenburg. Hierna gaan de kinderen in groepjes aan de slag onder begeleiding van een natuurgids en een (groot)ouder. Tijdens het struinen doen de kinderen opdrachten die ze zelf mogen kiezen. Hierbij maken ze gebruik van de aanwezige onderzoeksmaterialen zoals verrekijkers, loepjes, vlindernetten en zoekkaarten.

 

.