kreeften onderzoek

Inventarisatie kreeftenonderzoek.

Op Rozenburg is het kreeftenonderzoek uitgevoerd in een singel ca 500 m eter van mijn huis. Ook in 2010 was daar gemeten. Met als resultaat GEEN. Bij een water niveau regelaar was de singel diep en lag de fuik onzichtbaar. Op de andere twee plekken konden voorbijgangers de fuiken duidelijk zien. Ook stond er een zitbank die veel gebruikt werd door rokende jongelui. Het was zaak de fuiken laat te plaatsen in het donker, zodat het niet werd gezien. In de vroege morgen was het controleren geen probleem. Toen lag de jeugd nog tussen de vette lappen. Ook dit jaar geen kreeften gevangen. En 0 is ook een getal. Een koi karper die ik op een morgen zag zwemmen in de singel liet zich niet vangen door een fuik. EIS liet weten dat Rozenburg nogal in een afgelegen en beschermde omgeving lag. Later moest ik van buurtbewoners horen, dat in een singel aan de andere kant van Rozenburg vissers regelmatig kreeften aan de haak hadden.

kreeften onderzoekkreeften onderzoekkreeften onderzoekWim van Vliet.

Foto’s: Wim van Vliet