Koperwiek en Kramsvogel

Turdus iliacus en Turdus pilaris

Het is oktober en ze zijn er weer: de Koperwieken samen met de Kramsvogels en wel met duizenden tegelijk. Voor mij een teken dat de winter in aantocht is. Overal waar bessen te vinden zijn hoor je ze, bijna smakkend aan de maaltijd. Hier in de duinen is hun feestmaal overvloedig: bessen van de Duindoorn, Eenstijlige meidoorn, Lijsterbes, Kardinaalsmuts, etc. Maar ook wormen en zaden.

De Koperwiek en Kramsvogel wil ik beide bepreken daar er veel gelijkenissen zijn.

koperwiek kramsvogel
koperwiek     kramsvogel

De Koperwiek is een zangvogel uit de familie lijsters, Hij lijkt ook het meest op een Zanglijster. Hij heeft roestbruine ondervleugels die goed in de vlucht te zien zijn. Vandaar zijn naam. De kop is opvallend getekend met een roomwitte wenkbrauwstreep en een witte mondstreep. Hij trekt met de noordenwind vooral s ’nachts en overdag in grote groepen.

Hij komt als doortrekker en wintergast naar ons land. Nederland vormt ruwweg de noordgrens van zijn overwinteringsgebied dat zich verder uitstrekt tot aan Zuid-Europa. In het voorjaar vertrekt hij weer. De Koperwiek broedt in het noorden en oosten van Europa in dicht struikgewas en veelal laag op de grond. Het legsel bestaat uit 4-6 eieren. Het geluid van de Koperwiek is een vrij hoog, scherp psriee of tjuk en valt eigenlijk niet op in verhouding tot het geluid van de Kramsvogel.

De Kramsvogel is een zangvogel uit de familie lijsters en ook een overwinteraar hier in Nederland. Samen met de Koperwiek komt hij gelijktijdig aan vanuit zijn broedgebied, het hoge noorden. Hij broedt in kolonies waarbij hij grote nesten in hoge bomen bouwt. Qua tekening verschilt deze vogel van de Koperwiek. Kop, stuit en een gedeelte van zijn rug zijn grijs-blauw. De onderzijde is vaalwit met veel donkere streepjes en de borst oranje-geel. Hij heeft een gele snavel met zwarte punt, gelijkend op die van de Koperwiek. Zij delen de bessenoogst samen met de Koperwieken. Met hun tjakkend geluid laten ze hun aanwezigheid duidelijk horen.

Wanneer ik in de duinen wandel valt meteen op dat Koperwieken en Kramsvogels in groepjes op de vlucht slaan om een eind verder de volgende bessenstruik te leeg te eten.

Bron: vogelvisie en Sovon.nl

Ap Heijman