Klimop

Hedera helix

HederaDe Latijnse geslachtsnaam 'Hedera' houdt mogelijk verband met het woord voor omklemmen 'ghea', maar 'Hedera' was ook de naam van het  Heiligdom van de God van de Extase en de Wijn,
Dionysos/Bacchus. De soortnaam 'helix' betekent spiraal.

Klimop als geluksbrenger
In Duitsland zegende men de stallen voor het verkrijgen van hemelse dauw (morgendauw), dit zou er voor zorgen dat bij de koeien de melkproductie zou toenemen. Bij deze ceremonie gebruikte men onder andere Klimop. Ook als de koeien voor het eerst naar de wei werden gebracht werden ze omkranst met Klimop. Daarnaast werd beweerd dat als men in de nacht van 30 april Klimop draagt, men heksen zou kunnen herkennen.

Voorspellende werking
In Engeland haalde men op de Twaalfde Nacht klimopbladeren (voor ieder persoon een blad) door een ring en legde de bladeren dan in water. De andere dag leidde men uit de kleur van de bladeren de gezondheidstoestand af van de desbetreffende personen.
Een meisje dat ongemerkt een klimopblad plukt en deze in haar boezem steekt en hierbij een bepaalde formule opzegt, zal echtgenoot worden van de eerste jongen die haar aanspreekt.

Magisch medisch
Over de geneeskrachtige eigenschappen van de Klimop was men het in de oudheid niet altijd eens. De een vlocht en een krans mee die men opzette tegen dronkenschap, de ander at bessen en bladeren om het drankgenot te verhogen. Dit zou mogelijk voortvloeien uit de hallucinerende werking van Klimop. Anderzijds heeft de Klimop een verdovende werking. Deze eigenschap zou mogelijk gebruikt worden tegen dronkenschap of had een verzachtende werking tegen hoofdpijn.

Jos van der Kaaden