Houtduif

Columba palumbus

De Houtduif is de grootste en meest voorkomende duif van Nederland. Het zijn zware duiven: een volwassen duif weegt gemiddeld 500 gram. Ondanks dat gewicht zijn het snelle vliegers. De volwassen duif heeft een witte vlek in de nek, een brede roze borst en een zeer kenmerkende witte streep op de vleugels. Deze is goed zichtbaar tijdens de vlucht.

houtduifDoor deze witte streep is de Houtduif op grote afstand duidelijk te onderscheiden van de Stadsduif en de Holenduif. Jonge Houtduiven hebben nog geen witte halsvlek.

Broeden: De Houtduif kan het hele jaar tot broeden komen, vaak drie legsels met meestal twee eieren. De broedduur is 16-17 dagen De jongen zitten 28-29 dagen op het nest en kunnen vanaf 35 dagen volledig vliegen.

Leefgebied: Zij komen vrijwel in het hele land voor, behalve in boomloze landschappen. Zij broeden in uiteenlopende biotopen, van tuinen en parken tot bossen. In het broedseizoen leven zij solitair, maar buiten het broedseizoen tref je ze ook aan in grote groepen. Er overwinteren enorme groepen Houtduiven uit Noord- en Oost-Europa in West-Europa. De Houtduif is een Palearctische vogelsoort. Europa vormt echter het voornaamste verspreidingsgebied. De soort ontbreekt vrijwel nergens; alleen op IJsland is de Houtduif een onregelmatige broedvogel.

Voedsel: Houtduiven eten voornamelijk plantaardig voedsel, zoals zaden, knoppen en bladeren. Je ziet ze veel op net gemaaide graanakkers; in de bebouwde kom zijn rondslingerende etensresten in trek. Zij eten ook insecten en wormen. De jongen worden de eerste week gevoed met ‘duivenmelk’ uit de krop van de ouders. Duivenmelk is een melkachtige substantie die in de krop van duiven wordt geproduceerd nadat de jongen uit het ei zijn gekropen. Hiermee worden de jongen de eerste dagen gevoed. Enkele dagen voordat de eieren uitkomen wordt de binnenlaag van de krop van de duif dikker.

De Houtduif is een beschermde inheemse diersoort. In Nederland is dat geregeld in de Wet natuurbescherming.

Bronnen: Vogelbescherming.nl, Wikipedia   Foto’s: Rien van der Woude

Rien van der Woude