Hartelpark

Hartelpark

Het Hartelpark, gelegen aan de noordgrens van Spijkenisse, is een stadsrandpark en vormt een groene buffer tussen de bebouwing en het industriegebied de Botlek. Dit park bestaat uit 2 delen, Hartel West midden (ca. 50 ha.) en Hartel Oost (ca. 20 ha.). Hartel Oost is aangelegd in 1970 in Engelse Landschapsstijl, terwijl de aan de zuidrand gelegen strook met gemetselde ronde bakken (vroeger zandbakken) al in 1963 aangelegd was.

Hartel Oost is een bosachtig park met veel gecultiveerde bomen en struiken (waaronder de Metasequoia glyptostroboides en de Taxodium of Moerascipres), waarbij mooie doorzichten met dieptebeeld. De grond bestaat uit voedselrijke klei met daaronder een veenlaag. 

In 1992 is besloten om het park ecologisch te beheren. 3 Galloways zijn onlangs verhuisd. Er zijn Schotse Hooglanders voor in de plaats gekomen. Ook zijn er kreken en poelen gegraven met natuurlijke oevers. Hierdoor werden meer kansen gecreëerd voor de ontwikkeling van plantensoortenrijkdom en de daarin levende diersoorten.

In het Westelijke park liggen o.a. de algemene begraafplaats, crematorium en een dierenasiel. Er liggen fiets- en wandelpaden tussen bossages. In de graslanden worden regelmatig reeën gezien!

Akoniet