Griendweipolder

Je kijkt hier uit over de waardevolle  getuige van de oude ontginningsgeschiedenis van het eiland Tiengemeten. Deze cultuurhstorische erfenis wordt hier in stand gehouden. De Griendweipolder is ook een belangrijk broedgebied voor allerlei weidevogels.

Zomerpolder

De Griendweipolder is een zomerpolder; een buitendijks gebied waar een zomerkade omheen ligt. In de winter spoelde de zomerkade regelmatig over en was de polder nat van het brakke Haringvlietwater. In de zomer bleef het gebied droog.

Grasland

Zomerpolders waren alleen geschikt als grasland en ideaal om koeien op te laten grazen. Tegenwoordig wordt de waterstand in de zomer met een zogenaamde Bosmanmolen gereguleerd. De polder wordt extensief beweid. Andere zomerpolders op Tiengemeten zijn de Schutskooipolder en de Noordpolder.

Ideale broedplaats

In dit gebied kunnen weidevogels als tureluur, grutto en kievit in alle rust broeden en hun jongen groot brengen. maar ook de zeldzame zomertaling en kluut broeden hier. na de afsluiting van het Haringvliet komen winterse overstromingen niet vaak meer voor.