Goudhaan

Regulus regulus

goudhaan goudhaan

Medio september werden op de ringdag van de Ringgroep Voorne-Putten op het Parnassiavlak in Voornes Duin, zowel de Goudhaan als de Vuurgoudhaan geringd. Kijkend naar de foto’s is er een duidelijk verschil waarneembaar in de kuif van de vogeltjes. Als onderscheid wordt echter vooral de witte-wenkbrauwstreep gebruikt. Bij de Vuurgoudhaan is deze aanwezig, terwijl de Goudhaan deze mist.

De Goudhaan is de kleinste vogel van Europa en meet slechts 8,5 tot 9,5 cm en heeft een gewicht van maar 5 gram. Deze kleine vogel, die onder de trekvogels valt, weet ondanks zijn kleine formaat en gewicht toch heel goed zee en wind te doorstaan. In het najaar, september – november, trekken de Noord-Europese Goudhaantjes richting Zuid-Europa om in maart – april weer terug te keren.

Leefgebied
De Goudhaan broedt in bossen en halfopen landschappen met bomen en struiken. Zijn biotoop is echter vooral naaldbossen.

Broeden
Ook al komen er grote aantallen Goudhaantjes voor in ons land, ze worden in de broedtijd niet vaak gezien. Ze leven namelijk vooral in de toppen van naaldbomen. Hun aanwezigheid wordt meestal verraden door hun liedje of roepjes van hoge tonen: ‘zrie-zrie-zrie’. Door de hoge tonen zijn ze helaas minder goed te horen voor oudere mensen waarbij het gehoor wat achteruit is gegaan. Ze leven in groepjes en trekken vaak op met mezen. Goudhaantjes kunnen ontzettend tam zijn en vooral in de trektijd, als er duizenden in ons land neerstrijken, zijn ze zo met voedsel zoeken bezig, dat je ze soms bijna aan kunt raken. Het voedsel bestaat vooral uit kleine spinnetjes, motjes en bladluizen.

De broedtijd is van maart tot augustus en het nestje wordt dan gevuld met ‘n 7- tot 11 tal wittige, lichtbruin gevlekte eitjes die na zo‘n 2 weken uitkomen. De Goudhaan heeft meestal 2 broedsels per jaar.

Bron: vogelbescherming nl.

Hans Vermeulen