Gewoon duizendblad

Achillea millefólium

gewoon duizendbladVoornes overlevingshandboek: een bloedende wond of kiespijn? Duizendblad helpt!
Baan je door de duinen van Voorne met bloedende wonden, dan kan Duizendblad Achillea millefolium  je helpen om te overleven. Op talloze plekken in dit gebied is het te vinden en heeft bijna 1001 mogelijkheden.
De Chinezen gebruikten het al 4000 jaar geleden ter behandeling van wonden. Bij de krijgshaftige naam Achillea denk je natuurlijk aan Achilles de bijna onoverwinnelijke held uit de Trojaanse oorlog. Hij bezat een wonderkruid waarmee hij wonden van strijders kon genezen en gezien de wondhelende en bloedstelpende eigenschappen van Duizendblad waarschijnlijk toch waar. Er zitten veel mineralen en organische zuren in. Deze gaan krampen en ontstekingen tegen en het heeft een antibacteriële, antiseptische werking.

Je kunt het blad fijnwrijven op de wond of het blad drogen of koken. Kauw je op de wortel, dan wordt je mond gevoelloos: dat is handig wanneer je tand of kiespijn hebt of voelt opkomen. Duizendblad helpt eveneens tegen ingewandstoornissen, verkoudheid en griep en is opwekkend en versterkend.

Tijdens je survival kun je jonge blaadjes fijnhakken voor in een krachtige soep of eten als spinazie. Niet te veel en te vaak, want daar word je weer duizelig van of kun je huidirritatie krijgen. Het sap drinken stimuleert juist (neus)bloedingen of menstruatie en daarom heet de plant in het Engels Nosebleed plant. Soms kun je na contact gevoeliger zijn voor de zon.
In het volksgeloof van de Middeleeuwen werd de plant ook een beschermende kracht toegedicht tegen spoken en de duivel. Hiervoor moest hij onder de dorpel van het huis worden neergelegd.

Vegetatie:
•    Een overblijvende plant uit de Schermbloemfamilie
•    De naam is bedacht vanwege het dubbel veerdelige blad, waardoor het lijkt of het uit zeer veel kleine blaadjes bestaat.
•    De plant komt algemeen voor in Europa en Noord-Amerika en heeft een typische geur.
•    De plant wordt 15-50 cm hoog, vormt ondergronds wortelstokken voor vegetatieve verspreiding en heeft taaie wortelstokken en stengels.
•    Duizendblad bloeit van juni tot november met wit tot roze bloempjes. Soms komen planten met rode bloempjes ook in het wild voor.
•    De bloeiwijze bestaat uit een schermvormige tros met korte straalbloemen.
•    Gewoon duizendblad komt voor op voedselrijke, verstoorde grond en op braakliggende terreinen. De plant kan goed tegen droogte, volle zon maar ook in halfschaduw

gewoon duizendblad plantengemeenschapLet op de plantengemeenschappen waarin Duizendblad voorkomt in de duinen van Voorne: als begeleider bij Honingklaver, maar ook bij Tijm, Geel Walstro, Muizenoor, Schapenzuring, Smalle weegbree, Akkerhoornbloem, Vlasbekje en diverse grassen. Het is de voedselplant van heel veel insecten: snuit- en schildpadkevers, kokermotjes, mineervlindertjes-vliegjes, bloemwantsen, galmuggen, bladluizen en o.a. de bruingele Geelvleugelboorvlieg en de bruinzwarte Duizendbladboorvlieg.

Bron: wikipedia, natuurlijkerwijs, Christo Motz, oecologische Flora e.a.

Hennie Wiersma-den Dulk