Gewone zeehond

Phoca vitulina

gewone zeehondDe Gewone zeehond heeft een torpedovormig lichaam en een grijze tot bruingrijze vacht met zwarte vlekken. De onderzijde is iets lichter gekleurd. Jonge dieren hebben een geelgrijze vacht. De vacht bestaat uit twee lagen haren, lange stugge haren boven en kleinere, veel zachtere onderharen. De zachte onderharen laten bijna geen water door, waardoor warmteverlies wordt voorkomen. Ter isolatie heeft de Gewone zeehond nog een dikke speklaag van enkele centimeters om zijn gehele lichaam. De Gewone zeehond heeft een kleine kop met grote, donkere ogen die dicht bij elkaar staan. Hij heeft inwendige oren die als twee gaatjes aan weerzijden van de kop zichtbaar zijn. Op zijn snuit heeft hij lange, lichtgekleurde snorharen en smalle V-vormige neusgaten.

Lengte: mannetjes 150-190 cm; vrouwtjes 120 -190 cm; pasgeborenen 70-90 cm.
Gewicht: mannetjes 55-130 kg; vrouwtjes 45-105 kg; pasgeborenen 9-11 kg.

De Gewone zeehond is meestal zwijgzaam. De jongen maken soms huilgeluiden en slaan met hun flippers op het water tijdens het spelen. De mannetjes slaan daarentegen met hun flippers op het water om te dreigen.

Habitat: Op makkelijk toegankelijke en weinig verstoorde rotskusten in getijdenzones, klippen en kiezelstranden. Als rustplaats zandstranden en-banken in waddengebieden en bij riviermondingen. Ze zwemmen soms via de rivieren het binnenland in.

Leefwijze: Solitair, maar ook in groepen van enkele tot tientallen op de kant. In getijdengebieden rusten ze bij eb op rotsen en zandbanken. Bij vloed zwemmen ze naar diepere delen om te foerageren.

Voedsel: Alles wat makkelijk te vangen is, vooral (bodem-)vissen, inktvissen en kreeftachtigen.

Voortplanting: Werptijd mei-juli. De volwassen vrouwtjes werpen jaarlijks één jong. Geboortes vinden plaats op rotsen of op stranden tijdens eb, de jongen kunnen enkele uren na de geboorte zwemmen. Na de zoogtijd van circa 4 weken wordt het jong verlaten door zijn moeder en is dan op zichzelf aangewezen. De Gewone zeehond wordt gemiddeld 20-30 jaar oud. Vrouwtjes worden ouder dan mannetjes.

Verspreiding: De Gewone zeehond komt vrijwel langs alle kusten van de noordelijke Atlantische en Stille Oceaan en aangrenzende zeeën voor. In Europa komt hij onder andere voor in de Oostzee, de Noordzee, de Waddenzee. In Nederland komt hij voor in de Waddenzee en in het Delta gebied.

Onderscheid met de Grijze zeehond: Het makkelijkste (zichtbare) kenmerk zijn de verschillende koppen. De Gewone zeehond heeft een ronde (zee)hondenkop terwijl de Grijze zeehond een duidelijke afgeplatte kop heeft. Zie hieronder.
 

veschil gewone zeehond en grijze zeehondgewone zeehond           grijze zeehond                                             

Bron:. Wikipedia, Veldgids Europese zoogdieren, Zoogdierenvereniging
Foto’s: Wikipedia

Rien van der Woude