Gewone mestkever of Paardenmestkever

Geotrupes stercorarius

mestkever mestkever

Als ik tijdens mijn wandelingen in de duinen een grote koeienvlaai of hoop paardenmest ontwijk, geproduceerd door de grote grazers, vraag ik me af hoe dit toch weer zo keurig wordt opgeruimd. Als alle uitwerpselen zouden blijven liggen dan zou het gebied in een grote mesthoop veranderen. De mestkever ruimt veel mest op: hij eet het zelf, maar ook zijn larve voedt zich ermee. De mestkever maakt onder de grond gangen met kamertjes die volgestopt worden met mest. In ieder kamertje wordt een ei gelegd. De larve eet de mest op, verpopt zich aan het einde van de zomer en komt pas in het voorjaar als kever naar boven. De kever wordt maximaal 2,5 cm groot.
De Gewone mestkever of Paardenmestkever eet uitsluitend mest van planteneters.

Mestkevers zorgen ervoor dat de voedselarme zandgronden waarop zij leven bemest worden. Gedurende een nacht kan de kever ca. 1 liter mest in de grond graven.
Parasieten gebruiken de mestkever als vervoermiddel om zich sneller te verspreiden. De mesthopen trekken niet alleen mestkevers aan, maar ook insecteneters zoals muizen en vogels. De parasieten springen op deze dieren over. De mestkever kan zelf ook geparasiteerd worden, vaak door een mijt.

Monique Wyfker