Gewone berenklauw

Heracleum sphondylium

gewone berenklauwDeze plant lijkt een beetje op Fluitenkruid. Fluitenkruid bloeit vooral in mei. Als het in juli is uitgebloeid staan dezelfde bermen soms vol met Gewone berenklauw.

Gewone berenklauw is een relatief grote en stevige plant (van 90 – 150 cm. hoog). Het is een zeer algemeen voorkomend kruid in stikstofrijke, vochtige bermen, tuinen en hooiweiden. De bloempjes van deze plant zijn zeer klein, en staan in groepjes bijeen. Die groepjes staan op hun beurt ook weer gegroepeerd in een groot scherm.

Deze bloemschermen trekken heel veel insecten aan. De nectar is in deze kleine bloempjes makkelijk bereikbaar. Op bloemschermen van de Berenklauw zijn dan ook tientallen insectensoorten aangetroffen. Daaronder veel soorten zweef- en andere vliegen, maar ook kevers zoals het Soldaatje. Deze laatste komt voor de nectar, maar als roofkever vangt hij er ook kleine spinnetjes en insecten.

Niet alleen tijdens de bloeiperiode is Berenklauw aantrekkelijk voor insecten: de dode, holle stengels die in de winter blijven staan worden door insecten en spinnen vaak als overwinteringplaats gebruikt. Sommige vogels, zoals Pimpelmezen weten dat en hakken de stengels dan open.

gewone berenklauw gewone berenklauw gewone berenklauw

De zaadjes die aan de dode stengels hangen worden in de loop van de winter door de wind mee gevoerd. Ze hebben een flinke vorstperiode nodig om te kunnen kiemen. In het vroege voorjaar (maart) komen de in elkaar gevouwen bladeren uit de grond. Vanaf mei begint de plant hoger te groeien. Na de bloei, die van juni tot oktober duurt, sterft de plant bovengronds af.

Berenklauw is goed bestand tegen maaien, maar heeft wel een probleem met schapen, die de plant telkens weer kort afgrazen.

Het sap van de planten bevat furocumarine, een sterk geurende, vluchtige olie die je huid overgevoelig maakt voor zonlicht (fotosensibilisatie). Bij de Gewone berenklauw valt dit nogal mee, maar bij de verwante Reuzenberenklauw kan het tot brandwonden leiden als je na aanraking met de plant te lang in de zon blijft lopen. De stengel van de Gewone berenklauw is behaard, maar heeft geen rode vlekken zoals de Reuzenberenklauw. Deze laatste kan wel 3 - 4 meter hoog worden.

Gerrit Molengraaf