Geuzenbos

Geuzenbos

Het geuzenbos is een van de onverwachte stukken natuur in het Rotterdamse havengebied. Het 29 hectare grote bos ligt tussen twee andere natuurgebieden: het Oostvoornse Meer en het Brielse Meer. In het Geuzenbos vind je de indrukwekkende taurrossen: runderen die sterk lijken op uitgestorven oerossen. De taurossen grazen niet alleen in het bos maar ook op de leidingstrook. Zij zijn de natuurlijke beheerders van het gebied, al grazend geven ze vorm aan het landschap. Daarbij worden ze geholpen door allerlei kleinere grazers en knagers zoals konijnen, hazen, rupsen en sprinkhanen. Het Geuzenbos is het hele jaar toegankelijk.

Uitgedund bos

Het geuzenbos is een jong bos. Alle bomen zijn aangeplant tussen 1985 en 1988. De afgelopen jaren is het bos met de hand uitgedund. De “kapgaten” die heirdoor ontstaan zorgen voor meer openheid in het bos en voor licht op de bodem. Ook de komende jaren wordt het bos verder uitgedund. In combinatie met het knagen en schillen waar de runderen dol op zijn, wordt het bos hierdoor langzaam maar zeker opener. Bosplanten en jonge bomen en struiken komen dan vanzelf terug zodat het bos soortrijker wordt met zowel jonge als oudere bomen en struiken. Op zo’n plek voelen allerlei planten en dieren zich goed!

Allerlei beestjes

Vooral rond de poelen en en bij het Geuzenbos wemelt het in de zomer van de libellen en juffers. Wie goed kijkt, ziet allerlei verschillende soorten voorbij vliegen. Ze gebruiken het achtergebleven hout van gekapte bomem en gevallen takkenals uitkijkpost wanneer ze op jacht zijn naar kleine insecten. Vlinders vind je heir in overvloed. Het bont zandoogje, het landkaartje, de atalanta, de dagpauwoog, de kleine vos en de gehakkelde aurelia zijn hier niet te missen. Zij komen af op de nectar in de bloemen ne kruiden in en rond de kapgaten. Naast de leidingstrook, in het noordwesten van het Geuzenbos, liggen kunstmatige poelen. Ze zijn gegraven en ingericht voor de streng beschermde rugstreeppad. De poelen helpen bij het voortbestaan van de rugstreeppad en stimuleren de voortplanting van deze bijzondere “Epidalea calamita”.

geuzenbos

Taurossen

Grote grazers, zoals wilde runderen en paarden, horen thuis in de natuur. Al grazend zorgen zij voor een halfopen landschap, vol overgangen tussen hoog en laag en daardoor rijk aan planten en dieren. In het Geuzenbos graast de tauros, een rund met een bijzonder verhaal. De tauros lijkt in zo goed als alles op een uitgestorven oerrund.Stichting Taurus werkt al sinds 2008 aan het terugfokken van dit bijzondere dier. Met de huidige technieken op het gebied van DNA-onderzoek kan het oerrund naar verwachting dicht worden benaderd. De taurossen in het Geuzenbos maken deel uit van het fokprogramma van Taurus, dat inmiddels is uitgegroeid tot een Europees project.

De kudde is niet gevaarlijk, kom niet al te dichtbij. Honden zijn alleen welkom als ze aangelijnd zijn. Houd minimaal 25 meter afstand, zeker als er kalfjes bij de kudde lopen en u een hond bij u heeft. Net als wij dat doen, beschermen de dieren zichzelf en hun jongen!

De beheerder inspecteer de kudde zeer regelmatig, let goed op hun gezondheid en zorgt dat ze niets tekort komen. Hun voedsel halen de dieren uit het bos. Voeren is dus niet nodig en ook niet wenselijk.

geuzenbos