Galloway

Runderras

galoway

Goeiige lobbes, maar niet aaibaar …

Een Galloway is een hoornloos, meestal zwart behaard runderras dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Het heeft weinig zorg nodig en is niet agressief.

Algemeen
Dit koeienras is geschikt jaarrond in natuurgebieden als grote grazer te worden ingezet. Grote grazers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek van hun milieu. Door het vreten van grote hoeveelheden organisch materiaal, zowel levend als dood, maken ze ruimte voor nieuwe groei. Door hun invloed op het milieu scheppen ze de omstandigheden waar sommige planten en dieren op aangewezen zijn. Een andere functie is dat ze helpen bij de verspreiding van zaad. Dit kan aan hun vacht kleven of in hun mest zitten. Een volwassen Galloway heeft ongeveer 1,5 hectare land nodig.

Natuurlijke begrazing betekent dat het gehele jaar dieren lopen in aantallen die niet hoger zijn dan dat het voedselaanbod in schrale winters toelaat. 's Zomers is er dan een overvloed aan zeer gevarieerd voedsel. Daarmee leggen de dieren een vetreserve aan voor de winter. Zelfs op kleine, voedselrijke terreinen, van maar enkele tientallen hectares draagt een kleine sociale groep runderen al bij aan de verdere ontwikkeling van het ecosysteem.

gallowayNa 1,5 jaar is een Galloway geslachtsrijp. Een Galloway-koe krijgt vaak pas kalfjes als ze 2,5 jaar is. Na een dracht van  9 maanden werpt ze 1 kalf. Het kalf drinkt ongeveer een half jaar bij de moeder. Na 1 jaar eet het alleen nog maar gras, twijgen, bramen en boombast.

Galloway in Voornes Duin

  • Kudde bestaat uit 6 tot 8 ossen (rust in de groep en rust voor het publiek).
  • Wordt niet bijgevoerd in de winter
  • Welzijn en gezondheid worden goed in de gaten gehouden.
  • Galloway kan 15 tot 20 jaar oud worden.  
  • Dier dat gestorven is wordt afgevoerd.  

Bronnen: Wikipedia, Wereld Natuur Fonds, www.hetdierenrijk.nl   

Monique Wyfker