Eb en vloed

maan                                                               

Hoe ontstaan getijden ?
De getijden ontstaan door een samenspel van de Maan, de Zon en het draaien van de Aardbol.

De Maan
De maan heeft de grootste invloed op het getij. Tussen de aarde en de maan bestaat een wederzijdse aantrekkingskracht die zorgt ervoor dat de maan in een ellipsvormige baan om de aarde beweegt.

Centrifuge
Tegelijkertijd heeft het draaien van de aarde effect op de op aarde aanwezige watermassa. Dit effect kan vergeleken worden met natte kleren in een centrifuge. Al het water wordt naar de zijkant gezogen. Dit effect heet de “centrifugale kracht”.

De zon
En dan is er nog de aantrekkingskracht van de zon. Omdat de zon zo ver weg staat is deze aantrekkingskracht maar 45 % van de kracht van de maan.

De invloed van de zon zorgt er voor dat het niet precies 12 uur duurt van het ene hoogwater naar het andere, maar 12 uur en 25 minuten.Elke dag is het dus 50 minuten later hoog water.

Springtij en doodtij
Wanneer de maan en de zon op één lijn liggen met de aarde dan bundelen ze hun krachten en trekken meer water aan. We noemen dit springtij.

springtij                                                                                   

De zon en de maan kunnen elkaar ook tegenwerken. Dat gebeurt als de zon en de maan in een hoek van 90 graden ten opzichte van de aarde staan. Het water wordt verschillende kanten opgezogen. Dit heeft tot gevolg dat het water niet zo hoog komt. We noemen dit doodtij.
Tenslotte heeft wind ook nog invloed op de hoogte van het water.

Ferdinand van Helden.