Duurzaamheid als inspiratiebron voor natuureducatie

Zaterdag  23 november 2019 was ik aanwezig bij de Provinciale ledendag van het IVN . Na een frisse fietstocht en een oversteek met de pont was ik snel bij De Polderij in Maassluis waar de koffie al klaarstond. Namens het IVN heette Tonja van Gorp ons welkom waarna Zwerfinator Dirk de Groot zijn presentatie over zwerfaval gaf. Hij vertelde dat hij zich ergerde aan het zwerfaval in zijn gemeente. Door zelf in actie te komen met het dagelijks rapen van zwerfaval en daardoor het goede voorbeeld te geven, inspireerde hij andere mensen om ook deel te gaan nemen aan het rapen van zwerfafval.  Hij introduceerde de zwerfie , een met zwerfafval grappige gemaakte selfie die hij deelde op sociaal media. Ook deed hij onderzoek binnen zijn eigen woonplaats en deelde zijn bevindingen met de gemeente. Vooral het visueel in kaart brengen van de plekken waar het meeste zwerfafval zich binnen zijn gemeente bevond, zorgde voor actie en resultaat.

We vervolgden het programma met duurzaam tafelen waar we met elkaar in gesprek gingen over lokale samenwerking aan duurzaamheid, klimaatgesprekken en duurzaamheidseducatie. Na de lunch werden we in drie groepen verdeeld  en  vertrokken we naar een van de drie buitenexcursies. Ik ging mee naar de Rietputten en het Volksbos waar de werkzaamheden van de Blankenburgtunnel duidelijk zichtbaar zijn. De tunnel wordt onderdeel van de snelweg A4. Het Volksbos is een natuurgebied de Lickebaert tussen Vlaardingen en Maassluis en geldt als het oudste protestbos in Nederland. Het bos is ontstaan uit protest tegen plannen voor een afvalstortplaats. De Rietputten zijn oudere, inmiddels verlaten baggerstortgebieden die niet meer in gebruik zijn. Na terugkomst werd beeldend de dag nog eens doorgenomen en kregen we allemaal een mooie duurzame kalender mee naar huis. Ik heb weer leuke IVN’ers ontmoet en vond deze dag duurzaam leuk!

Nel Kuipers