Duinrel

duinrel duinrel

Als je je verdiept in de duinen van Voorne dan ontkom je er niet aan je begrippen als strandhaak en duinrel eigen te maken. In dit stukje wil ik uitleggen wat een duinrel is.

Een duinrel is een gegraven waterafvoer voor zoet water uit de duinen. Onder de duinen bevindt zich een waterreservoir van zout water. Het regenwater dat door de duinen wordt opgevangen drijft als een bel op deze zoutwaterlaag (zout water is zwaarder dan zoet water). Zand kan heel goed water opnemen (vergelijk het met een suikerklontje) en het door de capillaire werking verspreiden over het gehele duin. Wanneer het duin verzadigd is en de druk te hoog wordt, barst het opgeslagen zoet water uit het duin en ontstaat kwel. Het kwelwater kan dan als een stroompje of zelfs als een beek het duin verlaten.

In de duinen van Velsen op het landgoed Beeckestein bevindt zich nog zo’n beek. Het landgoedje Duinbeek op Walcheren ontleent zijn naam ook aan dit verschijnsel. In het merendeel van de situaties hielp de mens bij de afwatering door greppels te graven die het overtollige water lieten wegstromen naar de poldersloten achter het duin. Deze afwatering noemt men een duinrel. Duinrellen komen nog voor in duinen waar geen drinkwater wordt gewonnen, zoals hier op Voorne.

De landelijk bekende rel van deze omgeving ontstaat op het Vliegveldje, het water wordt hier niet naar de poldersloot geleid, maar naar de oude riviermond van de Brielse Maas, nu het Oostvoornse Meer.

Het water uit de duinrel dat kalk- en veelal ijzer- en mangaanrijk is, wordt gekenmerkt door voedselarmheid, hetgeen invloed heeft op de vegetatie direct rondom de rel. Voorts is het bij de bron relatief warm (10 graden). Desondanks vriest het Vliegveldje snel dicht, maar dat komt door de ondiepte van het water aldaar.

Wanneer je duinrel googelt kom je terecht bij Duinrell, het pretpark en niet op Wikipedia of op een natuursite. Eerst met een “kruis” woord erbij kwelt de gezochte informatie op uit de juiste bron. Zelfs hier doet de commercie zich gelden!

Bron: wikipedia. Eigen foto’s

Ad ‘t Hart