Duindoorn

Hippophae rhamnoides

Rhamsus betekent doorn, een stekelige pionier in de duinen.

duindoornPionier met prachtige oranje bessen….

De duindoorn speelt een sleutelrol bij het ontstaan van de duinen ( een pionier). Zij zijn in staat om onherbergzame of nieuwe stukken land te koloniseren en voorwaarde te scheppen voor de groei van andere planten. In de kuststrook kan deze plant dit niet meteen . Eerst maken de andere pioniers de eerste stappen ,zoals het helmgras en het biestarwe gras. Zij zijn in staat om de wind en het zout te trotseren en met hun lange wortels het zand vast te houden. Zo ontstaan babyduintjes en krijgt de duindoorn de gelegenheid zich te vestigen ten koste van het helmgras en het biestarwe gras.

duindoorn

Waarom is de duindoorn de ideale  pionier? Lucht ,licht en wind zijn de elementen waar de duindoorn dol op is. Ook een humus arme bodem ( zand ) en een kalkrijke grond is geen probleem . Zelfs uitdroging weet de duindoorn te trotseren doordat de duindoorn op de blaadjes stervormige haartjes en aan de onderzijde van het blad schubjes bezit, die een viltachtige uitstraling geeft waardoor uitdroging wordt voorkomen.

In de herfst kleuren de bessen van de duindoorn oranje .De duindoorn is tweehuizig ,dat wil zeggen , hij verdeelt de mannelijke en vrouwelijke bloemen over twee “huizen”, twee verschillende planten. Alleen de vrouwelijke planten geven de oranje kleurige bessen. Je kunt de zurige lucht van de bessen ,die rijk is aan vitamine C , zelfs goed ruiken, vooral in de herfst. De bessen worden door veel trekvogels gegeten. Ze zijn precies rijp in de tijd dat duizenden lijsters en andere zangvogels de duinen passeren op weg naar hun overwinteringsgebieden. In de winter gisten de bessen aan de struiken. Dan komt het voor dat trekvogels, zoals de kramvogels en koperwieken dronken worden.

Agnes Terlouw

Bron: Plantaardigheden.