De zonering in landschap en plantengroei van de duinen bij Oostvoorne

In 1961 verscheen in het blad De levende Natuur een artikel van Dhr. E. van Maarel werkzaam in het biologisch station "Weevers' Duin". Dit artikel geeft een mooi beeld van het ontstaan van de Duinen van Voorne. Voor natuurgidsen prima informatie oa over de locatie van de zeerepen onstaan in de 20e eeuw en de benaming van de verschillende valleien.  Fig. 3 in het artikel geeft een mooi overzicht van het gebied van het ZuidHollands Landschap. Onderstaand een link naar het gehele artikel.

De zonering in landschap en plantengroei vande duinen bij Oostvoorne

 

overzicht zonering Duinen van Voorne

overzicht zonering Duinen van Voorne