Dauwbraam

Rubus caesius

dauwbraamVoorne’s overlevingshandboek: wat heerlijk dat er bramen zijn!
Wanneer je in augustus/ september door de duinen van Voorne je kostje bij elkaar moet sprokkelen, dan kun je maar aan één ding denken: wat heerlijk dat er bramen zijn.  Overvloedig is de Dauwbraam of Duinbraam. Heerlijk om zo te eten, maar wanneer je twijfelt of een hond of vos erover geplast heeft, toch maar even wassen of koken. Normaal gesproken kun je de braam echter zelfs ongewassen en ongekookt eten, lekker en belangrijk op je survival. 100 gram bramen heeft een energie-inhoud van 155 KJ. Er zit veel vitamine C in. Naast 9 – 16 % suiker: glucose, fructose, sacharose en maltose. De stengels kun je gebruiken als bindmiddel, wel even weken en de doornen ervan afschrappen. Ook de bladeren zijn heilzaam als thee.

Bramen geven je kracht: ·uit de Keltische overlevering is de braam de balans tussen het mondaine, wereldse en het bovennatuurlijke, tussen leven en dood. “De laatste fase van de tocht van de god naar Caer Arianrhod, waar de godin op hem wacht. Maar hoe moet hij daar komen? Hij stuit op een wal van braam, stugge, stekelige braamtakken, voor hem, maar nu ook links, rechts en achter hem.

Hij probeert erdoorheen te gaan, maar het lukt niet. Tenslotte geeft hij het op en gaat zitten op het laatste stukje groen. "Ik geef het op, laat me dan hier maar sterven."

Dan valt zijn blik op de vrucht van de braam, werktuigelijk pakt hij hem en stopt hem in zijn mond. Het sap stroomt door hem heen, de pitjes maken iets in hem wakker. Hij voelt opeens een nieuwe kracht, dit is niet zijn einde. Hij moet verder. Van hem hangt het af of de aarde weer bevrucht wordt. Hij voelt zich sterker worden en wordt zich bewust van een helder lichtpunt van binnen.”

De Brandende Braamstruik in Exodus
In Ex. 3:2-5 staat: "Daar verscheen hem de Engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de struik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes dacht: laat ik kijken waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen riep God hem uit de braamstruik toe: Kom niet dichterbij, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen."

Volgens de Ufologen een duidelijk voorbeeld van het voorkomen van Ufo's in de Bijbel: hier lijken de Engel en God een en dezelfde persoon te zijn. Mozes mocht niet dichterbij komen omdat dat gevaarlijk was. Hier was namelijk een materialisatie aan de gang (of teleportatie). Het lichtverschijnsel kon Mozes alleen verklaren als vuurvlam. Het valt aan te nemen dat Mozes nooit eerder elektrisch licht heeft gezien.

In Engeland denkt men dat na 15 september bramen niet gegeten dienen te worden. De duivel zou ze dan geclaimd hebben en een merkteken op de bladeren achtergelaten hebben.
Er is inderdaad een grotere kans op infectie in de tweede helft van september van de Botrytis cinerea

Vegetatie:

  • De Dauwbraam, Rubus caesius, een kruipende, overblijvende plant uit de rozenfamilie (Rosaceae), net als aardbeien en frambozen. De Latijnse soortaanduiding caesius betekent lichtblauw.
  • De takken zijn kruipend en 1-3 m lang.
  • De kelkbladen zijn lang-gespitst. De bloemen zijn wit of roze. De vruchten zijn vaak iets kleiner dan die van de Bosbraam (Rubus fruticosus), hebben een lager suikergehalte en zijn iets sappiger. Aan de doffe, berijpte kleur heeft hij zijn Nederlandse naam Dauwbraam en Engelse naam dewberry te danken.
  • De soort komt veel in duinen voor en prefereert kalkrijke grond en open plaatsen met veel zon en humus, maar ook op vrijwel puur zand gedijt hij. De kruipende takken en de wortels helpen om stuivend zand vast te houden..De Dauwbraam schijnt het oprukken van de Duindoorn te belemmeren.
  • Toepassingen van (gedroogde) bladeren.

Algemeen: samentrekkend, bloedzuiverend, bloedsuikerverhogend. Aandoeningen zoals diarree, maagstoornissen, dysenterie, witte vloed, keelpijn, aften, gezwollen tandvlees en ontsteking van de amandelen zijn gebaat bij een aftreksel van de (langzaam) gedroogde bladeren.

Bronnen: wikipedia, bouddcca, encyclo, het open boek e.a.

Henny Wiersma-den Dulk