Conferentie Natuur en Gezondheid


Wij hadden ons opgegeven voor de conferentie Natuur en Gezondheid die plaats vond binnen Inholland Hogeschool te Delft. Wij willen doormiddel van dit schrijven jullie enthousiasmeren om volgend jaar ook deel te gaan nemen aan deze inspirerende dag. Het geheel was goed georganiseerd en van te voren konden we aangeven aan welke workshops wij wilden deelnemen.
Als eerste woonde Jolanda de workshop Grijs, groen en gelukkig bij, waarbij Peter Mol de ervaringen met groen binnen de ouderenzorg liet delen. Het bewerkstelligen van een cultuuromslag binnen een organisatie en omgeving is van groot belang wil je ouderen meer groene activiteiten laten beleven. Het personeel ziet vaak de meerwaarde niet en komt niet uit zijn comfortzone. Een groenprofiel in de functiebeschrijving kan daarbij een hulpmiddel zijn om personeel in beweging te krijgen . Ook is het belangrijk om de buurt bij de groenactiviteiten te betrekken om irritaties en onbegrip van omwonenden te voorkomen.
Nel woonde op hetzelfde moment de workshop Stadsafari bij en werd mee naar buiten genomen door Wim van Schie naar de natuurspeeltuin Hammerpoort. Dit is een avontuurlijke natuurlijke speeltuin in Delft waar de kinderen zich heerlijk kunnen vermaken. Althans dat is de bedoeling, want bij het bekijken van het gebied zagen we dat er nog veel moet gebeuren om de kinderen meer te prikkelen. De groenvisie over beheer en onderhoud van het terrein door de gemeente behaalt de doelstelling nog niet . Natuurgids Wim vroeg ons naar eventuele verbeteringen om deze natuurspeeltuin uitdagender te maken. Ideeën als een waterpomp plaatsen, kaphout laten liggen, de wilgentakken meer benutten, laten begrazen in plaats van maaien en studenten betrekken bij deze natuurspeeltuin passeerden de revue.
Na een heerlijke verzorgde lunch was het de beurt voor de workshop Storytelling die werd gegeven door Wim Ruis. We kregen handvaten hoe we dit het beste kunnen ontwikkelen, verzamelen, schrijven, vertellen en delen. Tijdens een opdracht met tweetallen moesten we een moment van onszelf vertellen waarbij wij voelden of zagen dat natuur goed doet. Nel vertelde dat ze als leerkracht van groep 8 in één jaar tijd twee keer met haar groep op schoolreis ging. Een keer naar de Efteling en een keer naar de Biesbosch. Een keer kwamen ze schoon terug en de andere keer kwamen ze kletsnat en onder de modder terug. Beide keren werden ze met de bus vervoerd. Een keer geheel gekleed en de andere keer in hun onderbroek omdat de bus niet vies mocht worden. Op de vraag aan de klas welke ze leuker vonden kwam een heel duidelijk antwoord. Jolanda vertelde dat ze bij Historyland een groep jongeren moest begeleiden die witte gympen aan hadden. En die mochten absoluut niet vies mochten worden. Ja wat nu?? Laarzen lenen en toch aan de slag…. door de modder….. takken van de elzen snoeien voor het maken van een takkenril. De groep vertrok met schone witte gympen maar wel met een voldaan gevoel.
Als laatste bezochten we workshop de Natuurkoffer die werd gegeven door Ruben Mulder. Kennis en ervaringen werden gedeeld met als doel van elkaar te leren. Jan Westera introduceerde de Natuurkoffer als eerste bij de zorginstelling van zijn dementerende moeder. 1 op de 10 tehuisbewoners komt nooit buiten en 1 op de 5 niet eens per maand. Daarom breng je met de
natuurkoffer de natuur naar binnen. De natuurkoffer is een koffer vol natuurproducten om ouderen die niet goed ter been zijn de natuur te laten beleven. De effecten voor ouderen die met groen in contact komen zijn o.a. dat ze zorgen voor beweging en extra aandacht. De zintuigen horen, zien, ruiken, voelen en proeven kunnen worden geprikkeld. De natuur wordt ingezet als middel om herinneringen op te halen, gesprekken te stimuleren en het sociaal isolement te doorbreken.
Bij deze conferentie hebben wij nieuwe inzichten over Natuur en Gezondheid opgedaan. Deze inzichten helpen ons weer verder bij onze opleiding tot natuurgids. Rest ons nog dank aan Deborah Buijze die samen met ons deze dag heeft beleefd en ons veilig heen en weer heeft gereden. En last but not least IVN dat ons een geslaagde en nuttige dag heeft bezorgd!


Jolanda Groenenberg en Nel Kuipers