Citroenvlinder

Het voorjaar is in aantocht en dat betekent dus dat we vanaf nu ook weer vlinders in de natuur kunnen waarnemen. In de eerste mooie dagen met voorjaarstemperatuur zijn er dan ook al verschillende Citroenvlinders te zien. citroenvlinderfoto Ria Mellegers

De Citroenvlinder is een van de allereerste vlinders die we in het voorjaar kunnen ontdekken. Deze soort overwintert als volwassen vlinder op een beschutte plaats in dichte vegetatie of dicht bij de grond in een graspol.

Tijdens sneeuw worden ze vaak geheel bedekt om na de dooi weer ongeschonden tevoorschijn te komen.
De Citroenvlinder bereikt met een leeftijd van ca. 12 maanden de hoogste leeftijd van onze inheemse vlinders.

De mannetjes ontwaken als eerste en gaan op zoek naar een territoriumplek waarbij ze patrouilleren en een gevecht met andere mannetjes niet uit de weg gaan.
Een paar dagen later ontwaken de vrouwtjes en wordt er gepaard.

Na de paring moeten de eitjes nog rijpen en het vrouwtje heeft hier veel nectar voor nodig, welke ze haalt uit vroegbloeiende bomen en struiken, b.v. van wilgenkatjes.   

Als de eitjes gerijpt zijn worden zij afgezet op de waardplant, in het geval van de Citroenvlinder is dit Wegedoorn of Sporkehout. De eitjes worden één voor één afgezet of in kleine groepjes in de buurt van de bladknoppen. De rups van de Citroenvlinder is groen van kleur en bevind zich meestal op de middennerf van het blad waarbij hij door de schutkleur nauwelijks opvalt. De aanwezigheid van rupsen wordt verraden door de aangevreten randen van het blad, ook de pop heeft een schutkleur en valt hierdoor nauwelijks op.

De Citroenvlinder dankt zijn naam aan de citroengele kleur van de mannetjes.
De vrouwtjes zijn fletser van kleur, meer groen-wit en lijken in de vlucht wel wat op een Groot koolwitje. Echter is ze te herkennen aan de puntige vleugels welke bij de voor ons inheemse vlinders alleen bij de Citroenvlinder voorkomen.

Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia en Kleine vos overwinteren ook als volwassen vlinder en vliegen ook vroeg in het seizoen al weer rond, maar de Citroenvlinder is meestal de 1e die uit de winterslaap ontwaakt.

citroenvlinder levenscyclus

Levenscyclus van de Citroenvlinder.
Afbeelding uit boek: Vlinders, rupsen en waardplanten van Heiko Bellman uitgegeven door de vlinderstichting bij Tirion natuuruitgeverij.

1 B = eitjes
1 C = rups
1 D = pop
1 E = vlinder die uit de pop sluipt
1 F = vlinder in winterslaap in de sneeuw                                          

Ria Mellegers