Cetti’s zanger

Cettia cetti

cetti's zangerGenoemd naar de Italiaanse onderzoeker dhr Cetti.

De Cetti’s zanger behoort tot de lastige groep van kleine bruine vogeltjes die nauwelijks uit elkaar te houden zijn. Visueel wordt deze uitdaging vrijwel niet geboden, want dit beestje zie je bijna nooit. Het houdt zich verborgen in het Riet of struikgewas en dan nog laag bij de grond. Herkenning is volledig afhankelijk van zijn zang, daarover later meer.

Tot 100 geleden kwam de Cett’s zanger alleen voor rond de Middellandse Zee en tot in Centraal Azie. Daarna begon de gestage opmars vanuit zuidoost Frankrijk naar het noorden. In Nederland werd het eerste broedgeval gesignaleerd in 1974. De Cetti’s zanger is een echte standvogel die zich maar zeer beperkt verplaatst. Zijn gevoeligheid voor vorst en koude winters is echter vermaard. Zo kan na een strenge winter de noordelijke grens van zijn verspreidingsgebied een stuk zuidelijker liggen dan daarvoor. Vanaf 2003 is deze soort in opmars in Nederland, met name in het zuidwesten met een grote broedpopulatie in de Biesbosch (ca 750 territoria in 2015) en op Voorne en in de Scheelhoek. Ten noorden van de lijn Amsterdam Amersfoort komen ze echter nog niet voor.

Zijn habitat is rietlandschap en ruige vegetaties in de buurt van water; ze willen echter wel een droge ondergond hebben. Het vrouwtje neemt het broeden volledig voor haar rekening, de mannetjes zijn te druk met hun territoria. Daarnaast zijn deze polyginisch (veelwijverij) hetgeen ook voor hen veel tijd en energie kost. En dan nog te bedenken dat de vrouwtjes meerdere nesten in een jaar kunnen hebben.

Is het vogeltje vrijwel onzichtbaar en is zijn uiterlijk er eentje van 13 in een dozijn, zijn zang is onmiskenbaar. Een harde schelle roep, een opening en 3 herhalingen. Het doet denken aan zijn uitbundige, machomediterrane achtergrond. Ze reageren ook sterk op mensen. Loop je door een rietlandschap dan hoor je het schelle geluid om de 10-20 meter. Let op: de soort wordt er van verdacht dat hij met je meereist tijdens de wandeling en dat je hetzelfde beestje dus meerdere keren kan horen.

Bronnen: Sovon Vogelatlas, ANWB Vogelgids, site Vogelbescherming (foto), https://www.vogelgeluid.nl/cettis-zanger/

Ad ‘t Hart