Buizerd

Buteo buteo

buizerd buizerd

De Buizerd (Buteo buteo) is misschien wel de meest bekende roofvogel in ons land. Karakteristiek zittend op zijn paaltje is hij voor veel mensen die regelmatig buiten komen een bekende verschijning.

Met een populatie broedparen van zo’n 10.000 is dat ook niet zo gek, zeker als je daar het aantal trekvogels nog eens bij op telt (meest afkomstig uit Duitsland en Denemarken). Enkele tientallen jaren gelden was dit echter nog niet zo vanzelfsprekend. Het aantal Buizerds werd tussen ca. 1750 en 1950 laag gehouden door de zogenaamde afschotcampagne tegen roofvogels. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw kwam daar voor de roofvogels het desastreuze effect boven op van ophoping van landbouwbestrijdingsmiddelen in de voedselketen.

Vroeger (data hierover zijn gevonden tot begin 18e eeuw) werden alle roofvogels vervolgd door jagers aangezien heel de adel van mening was dat haar jachtbelangen door deze vogels bedreigd werden. De jachtopzieners van landgoederen streken hiervoor premies op. Als bewijs moesten vaak de afgesneden poten van de vogels worden ingeleverd. Soms werd de uitroeiing van roofvogels zelfs als een soort belasting opgelegd in de vorm van een minimum af te schieten aantal vogels per familie of gezinshoofd.

De Buizerd  is gemiddeld minder schuw dan andere roofvogelsoorten, waardoor zij een beter voedselaanbod hebben dan anderen, bijvoorbeeld in de vorm van aangereden wild. Zij komen hierdoor ook vaker in de buurt van mensen en de bewoonde wereld. Zo is er in juni 2008 een grote opschudding geweest om een Buizerd die schoolgaande kinderen zou hebben aangevallen in Olde… Het bleek echter om een vogel te gaan welke zijn nest wilde beschermen en dreigende scheervluchten uitvoerde richting een ieder die te dicht in de buurt kwam. Alweer kwam de vogel al heel slecht in een kwaad daglicht door de landelijke sensatiepers.

Het belangrijkste voedsel van de Buizerd wordt gevormd door kleine knaagdieren, vogels, reptielen, insecten en wormen. Het dieet is direct afhankelijk van het muizenaanbod. Hij jaagt het liefst  d.m.v. standjacht, maar ook voert de vogel bidvluchten uit en zoekt hij ook lopend op de grond naar zijn voedsel. Een goed aangepaste allrounder dus.

Foto’s MPC vd Leelie 14/03/10.

M.P.C. van der Leelie