Breede Water

kaart

Tot de jaren twintig lag hier een brede strandvlakte. Een nieuwe duinenrij sloot het strand van de zee af. Zo onstond een vallei die meestal onder water staat: het Breede Water. De oevers van het Brede Water raakten in de loop van de jaren begroeid met wilgen, elzen, eiken en meidoorns, met daartussen lianen van hop en kamperfoelie.

Langs de vochtige, rustige en beschutte oevers vinden vogels een ideale gelegenheid om te broeden en voedsel te zoeken. Waterral, geoorde fuut, slobeend en wintertaling profiteren ervan. In de brede rietzoom broeden grauwe ganzen en soms een paartje bruine kiekendieven.

Sinds 1984 broeden er aalscholvers in de bomen aan het water. Zij halen hun voedsel uit zee en het Haringvliet. Door het plukken van takken voor de nesten en door hun uitwerpselen takelen de nestbomen langzamerhand af. Zo zijn de aalscholvers in staat het landschap een ander aanzien te geven. Het effect is zeer lokaal en van natuurlijke oorsprong. Vandaar dat natuurmonumenten niet in dit proces ingrijpt.