Boerenzwaluw

Hirundo rustica

boerenzwaluw‘Een zwaluw maakt nog geen zomer’, maar voor mij is alles zonnig als de zwaluwen in april of mei terugkeren van West – en Centraal Afrika op het nest onder de balken in onze stal.  Eindelijk breekt de tijd weer aan dat de lucht gevuld is met deze snelle, ranke vogels die ons van de insecten verlossen (er worden tienduizenden insecten per week gevangen). Eerst begint het broedpaar aan het renoveren van hun woning: veel modder, stro en paardenhaar worden voor het nest gebruikt. En dan worden de eitjes gelegd: gemiddeld vijf. Na twee weken komen de eieren uit en dan breekt de drukke tijd aan van voeren, voeren en nog eens voeren. Na ongeveer 3 weken vliegen de jongen uit.

In onze stal kwam het hele spul nog een paar nachten terug op het nest en daarna bleef het leeg, maar niet voor lang: na een paar weken begon het ouderpaar aan een nieuwe verbouwing en in juli werden er opnieuw eitjes gelegd. Ook deze jonge vogels zijn inmiddels uitgevlogen. Soms komt er zelfs een derde legsel! Het is inmiddels een gekwetter van jewelste op ons dak; vanochtend telde ik maar liefst 14 zwaluwen!

Het Boerenzwaluw Project Nederland heeft onderzoek gedaan naar de nest- en partnertrouw van de boerenzwaluw. De conclusie is dat er meer mannen terugkeren op het nest dan vrouwtjes. Ook komt het voor dat het vrouwtje alleen terugkomt en het nest met een nieuwe partner bewoont. Tijdens het onderzoek, dat 10 jaar duurde, kwam het een paar keer voor dat een broedpaar twee of drie jaar terugkeerde. In de loop van de jaren ontstaat een patroon van broedparen met een regelmatig wisselende samenstelling, waarvan een of beide vogels ook in het vorige jaar het nest bewoonden.

Volgens de berichten heeft de zwaluw het moeilijk om in ons land te verblijven en nesten te kunnen bouwen. De agrarische sector gebruikt nog steeds gif om de insecten te bestrijden, er zijn minder bloemrijke weilanden die insecten aantrekken, en tot overmaat van ramp blijven de moderne stallen en schuren, uit hygiënisch standpunt, hermetisch gesloten. Gelukkig is dat bij ons niet het geval: deze zomer zijn er twee nesten bijgebouwd in beide nokken van het huis.
Het zal stil worden als alle zwaluwen in september richting Afrika vertrekken. Misschien een lichtpuntje: onze tv zal minder storen nu de vogeltjes niet meer massaal op onze schotel gaan zitten!

Bronnen: Vogelbescherming, Het zwaluwen Adviesbureau (www.zwaluwen.info), www.boerenzwaluw.nl

Monique Wyfker