Baardman

Panurus Biarmicus

baardmanOp 28 oktober mocht ik ’n dagje meelopen met de Ringgroep Voorne-Putten (allen lid van de Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne). Het ringen van de vogels gebeurde op het Parnassiavlak in Voornes Duin.
Op deze dag werden we verrast door de vangst van ’n Baardman die bij het verlaten van de rietkraag het net in vloog. Deze zeer mooie vogel dankt zijn naam aan de baardstrepen die het mannetje karakteriseren.
Het heldere bellende roepje is te horen vanuit het riet. In de winter zwerven baardmannen rond en kunnen dan ook gevonden worden in kleinere rietvelden. Buitelend tussen de riethalmen verzamelt deze behendige kleine vogel insecten.
      
Broeden
Broedt van eind maart - april en heeft 2 en soms 3 legsels met meestal 5-7 eieren, soms tot 12. In één jaar kan een paartje tot wel 20 jongen grootbrengen. Broedduur: 12-13 dagen, Het nest wordt gemaakt in dichte riet- en zeggevegetatie, meestal laag bij de grond. De jongen zitten 13-14 dagen op het nest voor ze uitvliegen.

Leefgebied
Broedt in uitgestrekte rietvelden met veel jong riet, langs rivieren en meren. Zwerft in de winter in groepjes en kan dan ook worden gevonden in kleinere rietvelden.

Voedsel
In de zomer insecten zoals libellen, muggen, spinnen etc. In de winter zaad van riet en rietgras.

Vogeltrek
De Baardmannen blijven normaal gesproken in Nederland. Na de broedtijd zwerven groepjes Baardmannen rond buiten hun directe broedgebieden, zo kunnen ook nieuwe broedplekken ontstaan vanuit het brongebied. Vogels die wegtrekken doen dat vanaf september en keren terug vanaf maart. In de jaren zestig en zeventig kende Nederland zo veel baardmannen dat er populatiedruk ontstond en vogels uitzwermden over heel West- en Midden-Europa.

Bron: vogelbescherming nl

Hans Vermeulen