Atlantische zalm

Salmo salar

De Atlantische zalm is een van de trekvissoorten die van oudsher in ons land voorkomen. Het is een anadrome trekvis, wat wil zeggen dat deze soort zich voortplant in de bovenlopen van rivieren, in het geval van de Atlantische zalm in snelstromende riviertjes, daar de vroege jeugd doorbrengt, waarna hij/zij als jonge vis de rivier afzakt richting zee, om daar vervolgens een groot deel van zijn/haar leven door te brengen. Als volwassen vis trekt de zalm weer stroomopwaarts naar de paaigronden en is de cyclus volbracht. De meeste vissen sterven na het paaien; het resterende deel migreert weer terug naar zee.

atlantische zalm

Zo makkelijk als dit nu verteld wordt gaat het tegenwoordig echter helaas niet. Door vervuiling, ingrijpen in de loop van de rivieren en moeizame toegang tot deze rivieren vanuit zee, is de Atlantische zalm tegenwoordig een niet veel voorkomende verschijning in onze rivieren.

En dat terwijl aan het begin van de vorige eeuw de dienstmeisjes in hun contract lieten zetten dat ze maar 2x per week zalm bliefden…Zalm was een veel voorkomende, goedkope vis!

De Rijn- en Maasstaten hebben de handen ineen geslagen en besloten dat de rivieren weer klaargemaakt moeten worden voor de trekvissen.

Dus heeft men de waterkwaliteit sterk verbeterd, zijn er omleidingen en vistrappen voor de vissen gemaakt, oevers aangepast en rustplekken gerealiseerd. En uiteindelijk gaat ook een van de belangrijke toegangswegen tot die rivieren open: de Haringvlietsluizen gaan op een kier. Niet alleen met eb, maar ook met vloed, zodat de vissen deze barrière kunnen passeren tijdens hun tocht naar de paaigronden en er bovendien een brakwaterzone ontstaat zodat de vissen kunnen acclimatiseren.

En nu maar duimen dat alle moeite niet voor niets is geweest en we binnenkort weer meer Atlantische zalm, maar ook andere trekvissen in het Haringvliet en verder stroomopwaarts kunnen aantreffen!

Bronnen: Ravon

Silvia Lievaart