Voorne Putten Rozenburg
Vlinders
Vanaf
dinsdag07jun202219:30

Cursus Vlinders en Libellen voor beginners

Wilt u wel eens weten wat voor een schitterend beestje daar voorbij vliegt of fladdert? Hoe dat beestje eet, leeft en overleeft? Hoe het innig samenleeft met een of meerdere soorten planten? Van welke landschappen het houdt en van welke het gruwt? Dan is ‘Vlinders en libellen voor beginners’ voor u een geschikte cursus.

De cursus bestaat uit drie avonden met theoretische lessen en praktische oefeningen. Deze avonden worden gegeven in het bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands Landschap te Rockanje. Daarnaast zijn er twee middagexcursies in verschillende delen van de duinen van Voorne.

De cursus wordt gegeven door enthousiaste en ervaren vrijwilligers van de plaatselijke IVN en KNNV afdelingen. Mede dankzij de medewerking van het Zuid-Hollands Landschap bedragen de kosten slechts € 42,50 per deelnemer (€ 35 voor leden KNNV of IVN). Het aantal deelnemers zal minimaal 10 en maximaal 25 zijn. Het cursus materiaal wordt u digitaal aangeboden. Tevens ontvangt u herkenningskaarten met veel voorkomende vlinder- en libellensoorten.

De cursus wordt gehouden op de volgende data:
dinsdagavond 7 juni
dinsdagavond 14 juni
zaterdagmiddag 18 juni
dinsdagavond 21 juni
zaterdagmiddag 25 juni

Indien de weersomstandigheden ongunstig zijn zullen voor de excursies andere data worden afgesproken. De avondprogramma’s duren van 19.30 uur tot 22.00 uur, de middagexcursies van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Wim Prins (06-44988379). Aanmeldingen voor de cursus kunnen voor 23 mei gestuurd worden naar: cursus.knnv.ivn@gmail.com  

citroenvlinder

Algemene informatie

dinsdag 7 juni 2022 - 19:30