Voorne Putten Rozenburg
Natuur
Op
zaterdag01apr201709:30

Beerenplaat en Wolvenpolder

Beste IVN’er,

                                                                                                                     

Zaterdag 1 april: Wolvenpolder en Beerenplaat

 

Op de eerste zaterdag van de maand april gaan wij naar de omgeving van Spijkenisse. In de bijlage vind je een beschrijving van de Wolvenpolder en de Beerenplaat van de hand van Mariëtte de Kreij. We verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de Wolvenpolder. Denk aan je verrekijker en geschikt schoeisel.

Zaterdag 1 april gaan we in Spijkenisse naar de Wolvenpolder en de Beerenplaat. De Wolvenpolder is een waterrijk natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van de Uitwaayer, een recreatie- en natuurgebied dat een paar jaar geleden is aangelegd. Er ligt een plas water waar water- en weidevogels komen fourageren. Veel soorten eenden, waaronder Bergeend, Slobeend en Pijlstaart zijn hier vaak te bewonderen. Ook Kievit, Kluut, Grutto en Rietgors voelen zich hier thuis. Er is een drijvende vogelkijkhut van waaruit de vogels bekeken kunnen worden. Drijvend, omdat het waterpeil per seizoen nogal kan variëren. Deze dynamiek trekt vogels en planten aan die hiervan houden.

Als we, met verrekijkers, de vogels hebben gezien gaan we een stukje verder rijden richting Beerenplaat. Dit is een laatste stukje Griend waar wellicht de Spindotter bloeit. Verder veel Rietkragen en Wilgen waar o.a. Tjiftjaf, Fitis, Rietzanger, Koekoek, Grote bonte Specht etc. zich vaak laten horen.

Route: vanaf de Groene Kruisweg richting Spijkenisse bij de rotonde rechtsaf slaan de ringweg op en de borden met het pontje richting Nw. Beijerland volgen. Vóórdat je bij de pont aan het Spui aankomt, ga je linksaf de Aaldijk op. (zie Kaartje ) Die blijf je volgen tot de parkeerplek bij de Wolverpolder. Trek wél waterdicht schoeisel en geschikte kleding aan, de gebieden zijn modderig.

wolvenpolder

 

Met vriendelijke groet,

Erik de Boer

Tel. 06 19019010

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/groen/groen-index/groenprojecten/deltanatuurgebieden/deltanatuur/wolvenpolder/

Algemene informatie

zaterdag 1 april 2017 - 09:30
Locatie: 
Parkeerplaats Wolvenpolder
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image