Aalschover

Phalacrocorax carbo


aalscholverFoto: Wikipedia

De schoonheidsprijs, alhoewel natuurlijk een betrekkelijk begrip, zal de aalscholver niet snel winnen. Anderzijds, als je hem met uitgestrekte vleugels in de zon ziet zitten heeft dat wel weer wat. Veelal werd gedacht dat de aalscholver dit doet om zijn lichaam en vleugels te drogen, maar zeker weten doen we dit niet. Hij heeft immers een gebrekkig funktionerend danwel klein vetstuitje en is derhalve minder watervast dan bijvoorbeeld een gemiddelde eend die zijn verenpak voortdurend insmeert.

Een andere reden van de kenmerkende zithouding kan zijn dat hiermee het verteringsproces bevordert wordt na een zware maaltijd.

Als je wel eens een aalscholver een half uur heb zien worstelen met een dikke paling waarbij de vogel steeds dieper in het water komt te liggen naarmate de vis moeizaam in zijn keel verdwijnt kan je je bij dat verteringsproces ook wel weer iets voorstellen.

Aalscholvers eten overigens allerlei soorten vis en komen fourageren zowel in zoet als in zoutwater.

Bijkomend voordeel van zijn natte duikpak is wel dat hij sneller diep kan zwemmen, daarbij tevens geholpen door de grote, leerachtige zwemvliezen tussen zijn tenen.

Alhoewel een gemiddelde visser in onze contreien, zacht uitgedrukt, niets moet hebben van de aalscholver wordt hij daarentegen in Zuidoost-Azie juist door beroepsvissers gebruikt voor de visvangst. Hij heeft daartoe een smalle ring rond de hals waardoor hij alleen kleinere vissen in kan slikken ……………

Broeden doet de aalscholver in kolonies varierend van slechts enkele tot soms wel honderden nesten, ondermeer bij het Brede Water en Quakjes Water in de Duinen van Voorne. Het gebied rond de nestplaats wordt al snel bevuild door de witte uitwerpselen en de nestbomen zullen uiteindelijk sterven.

Rustend zal je de aalscholver vaak aantreffen in grotere groepen op zandbanken en strekdammen. De jonge, pas uitgevlogen aalscholvers, zijn gemakkelijk te herkennen aan de witte borst-en hals partij. De volwassen vogels zijn daarentegen pikzwart.

Vooral in het najaar maar ook wel tijdens voedselvluchten zie je groepjes aalscholvers in een lange rechte lijn of, zoals ganzen, in V-formatie vliegen.

Continentale broedvogels vliegen wel naar Engeland terwijl de Engelse soortgenoten ook wel uitwijken naar Spanje.

Bert Kleijn