Uilenwerkgroep

Doel

De uilenwerkgroep heeft tot doel het beschermen van de diverse soorten uilen binnen onze gemeente. De meeste uilen (uitgezonderd de bosuil) staan op de ‘Rode Lijst van Nederlandse broedvogels’. Het zijn zeldzame en kwetsbare vogels die extra aandacht en bescherming nodig hebben.

Hoe

We willen interesse wekken voor deze fascinerende nachtvogels door het geven van informatie over de aanwezigheid en de leefwijze van uilen.

  • Door het beschermen en verbeteren van hun leefomgeving.
  • Door te zorgen voor voldoende broedgelegenheid.
  • Door het verzamelen van gegevens over het aantallen uilen, hun broedresultaat en prooidieren.

Wie zijn wij

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die sinds 2009 actief is bij het beschermen van de kerkuil. We zijn begonnen met de aanwezige nestkasten in kaart te brengen, te controleren en zo nodig te vernieuwen. Ook hebben we op geschikte locaties nieuwe nestkasten geplaatst. Inmiddels heeft de kerkuil al op vier plaatsen succesvol gebroed. In de komende jaren willen we ook aandacht geven aan de bescherming van steenuilen.

Werkzaamheden

  • We benaderen gericht mensen die in het buitengebied wonen om nestkasten te plaatsen.
  • We onderhouden goede contacten met de mensen waar al nestkasten hangen.
  • We maken nestkasten voor kerkuilen en hangen die op verzoek in geschikte boerenschuren en kerkzolders. Als het nodig is plaatsen we marterschermen op de nestkasten.
  • We controleren jaarlijks op de aanwezigheid van kerkuilen en houden de broedresultaten bij. Deze gegevens worden geregistreerd bij de landelijke Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland.

Meedoen

Heb je ook belangstelling voor uilen of wil je meer weten?
Bel voor inlichtingen met Albert van den Dries 045-5753594 

Of e-mail naar a.vd.dries@gmail.com

Meer informatie

Meer informatie over uilen vindt u ook bij:

jaarverslag 2021

jaarverslag 2020 uilenwerkgroep

jaarverslag 2019 uilenwerkgroep

realisatie 2018 uilenwerkgroep

https://www.ivn.nl/provincie/limburg/nieuws/uilenwerkgroep-op-bezoek-bij...