Voerendaal
IVN
vrijdag23okt2020

in memoriam Wiel Simons

In memoriam

Wiel Simons, ons ere Lid, is er niet meer. Hij is op zondag 18 oktober jongs leden op 97-jarige leeftijd overleden.
Wiel was een IVN-er pur sang. Hij dankte zijn bekendheid vooral aan de liefde die hij had voor de natuur met alles wat daarin groeit en leeft.
Als geen ander wist hij het gedachtegoed van het IVN uit te dragen.
“ Mensen door middel van educatie kennis en waardering voor de natuur bij te brengen waardoor men zich meer betrokken voelt bij het behouden van natuur, milieu en landschap”
In 1960 heeft hij, als natuurwachter van de Bond tegen verontreiniging van Natuur en Stad, samen o.a. met Sjeng Monsuwé en de gebrs. Frans en Hub Schaekxs de IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, afdeling Ubachsberg opgericht. (Later, in 2006 werd deze naam gewijzigd in IVN Vereniging voor natuur-en milieueducatie, afdeling Voerendaal) De afdeling Ubachsberg was een van de eerste IVN-afdelingen in ons land. Voor zover ik weet is Wiel vanaf de oprichting in 1960 tot 2008 bestuurslid lid geweest van onze afdeling.
Vanaf 1982 tot 2008 heeft hij de functie van voorzitter bekleed. In 2008 droeg hij, op 85-jarige leeftijd, het voorzitterschap over aan Vera van Piggelen en werd hij benoemd tot erelid van onze afdeling.
Wiel heeft zich altijd ingezet om mensen, vooral jongere, de liefde voor fauna en flora bij te brengen. Dit laatste gebeurde voornamelijk door het organiseren van puzzeltochten, gericht op de natuur, o.a. voor het jeugdwerk van Voerendaal en Kunrade tijdens hun jaarlijkse jeugdkampen, het samenstellen van puzzeltochten voor de schoolgaande jeugd op Koninginnedag en het begeleiden van de jaarlijkse boomplantdag.
Wiel was bovendien een goede natuurfotograaf. Hij heeft menige diaserie samengesteld en vertoond. Ook als natuurgids heeft hij talloze excursies geleid en de deelnemers met zijn enthousiasme laten zien, ruiken en proeven van wat de natuur ons te bieden heeft. Ook heeft jarenlang zitting genomen gemeentelijke werkgroepen voor het behoud van bloemrijke bermen en aanleg van gemarkeerde wandelpaden.
Wiel hield niet van eindeloos vergaderen, hij was een doener. Zo heeft hij menige groene cursussen samengesteld en geleid. Hij heeft menigeen geleerd planten, grassen en paddenstoelen te determineren, vogelgeluiden waar te nemen en te herkennen.
Geweldig vond hij het dat in 2006 aan de Karstraat, een lindeboom werd geplant voorzien van een steen met als opschrift “2006 opgedragen aan Wiel Simons”.

Wiel Simons is er niet meer, maar zal in gedachte bij vele natuurliefhebbers voortleven als de man die altijd als hij erop uitging een klein loepje bij zich had.

Jan Spee (penningmeester)