Lid worden

Voor slechts € 21,00 per jaar (tarief 2022) kan men lid worden van IVN afdeling Voerendaal. Gecombineerd met een abonnement (gereduceerd tarief) op de Natuurgids is de bijdrage € 38,-.

Dit tijdschrift verschijnt 8 x per jaar. Als lid heeft u stemrecht bij de ledenvergaderingen. Van de contributie wordt
€ 12,00 afgedragen aan IVN Nederland.

U ontvangt 4 x per jaar het landelijk blad Mens en Natuur. Ook kan men donateur worden van de IVN afdeling Voerendaal (minimum € 12,00).

Als donateur steunt u de vereniging geldelijk maar heeft u geen stemrecht.

Aanmelding als lid of donateur is mogelijk bij de secretaris.

Het lidmaatschap of donateurschap aan de penningmeester te betalen vóór 1 april op bankrekeningnummer NL87 RABO 0154 8069 00 t.n.v. IVN afdeling Voerendaal.

aanmeldformulier 2022