Statuten en Huishoudelijkreglement

juni 2021

IVN Vijlen-Vaals is constant in beweging. Op dit moment zijn we als bestuur druk bezig om het huishoudelijk reglement aan te passen. We hopen dit nieuwe Huishoudelijk Reglement tijdens de Alegmene Ledenvergadering in maart te kunnen presenteren, zodat de vergadering dit reglement kan goedkeuren.

Daarnaast zullen we ook de statuten gaan aanpassen. Zoals u weet is de vrijwilligers- en de beroepsorganisatie van het IVN sinds dit jaar 1 organisatie geworden. Het is daarom dan ook noodzakelijk om de statuten opnieuw aan te passen. Ook voor dit hopen we tijdens de Algemene Ledenvergadering goedkeuring te krijgen, zodat de gang naar de notaris gemaakt kan worden.