Werkgroep Vogels

Het kijken naar vogels in hun natuurlijke omgeving en het onderzoeken van vogelgedrag spreekt veel mensen aan. De werkgroep Vogels geeft hieraan invulling. Denk nu niet meteen aan uitsluitend deskundige vogelaars; er zitten ook mensen bij met weinig kennis en ervaring. De meer ervaren vogelaars proberen beginners mee te slepen in hun leuke hobby. Zo werkt dat bij het IVN. Dus is er voor iedereen, met interesse voor vogels, bij ons wat te ondernemen. Er zijn binnen de werkgroep ongeveer 15 leden die zich actief met vogels bezig houden.

 

Wat doen we:

 

  • Voor de beginner: we geven regelmatig een vogelcursus om de bestaande interesse aan te vullen met kennis. Eigen vogelaars geven de cursus.
  • Nadien is er een groepje vogelaars die regelmatig excursies organiseert in de omgeving van Veldhoven. Hier kun je veldervaring opdoen dicht bij huis.
  • De al wat ervaren vogelaar kan deelnemen aan broedvogelonderzoek. We hebben een groep van ongeveer 12 IVN-ers die jaarlijks een gebied op broedvogels inventariseren. Dit gebeurt in de vroege ochtenduren in het voorjaar (meestal op zaterdag). We werken volgens de landelijke BMP methode. Dit houdt in dat we de soorten op hun geluid herkennen en systematisch in kaart brengen. Van zo’n inventarisatie verschijnt een rapport. Voorbeelden zijn hier te vinden. Het is geen voorwaarde dat je veel kennis hebt, die kun je opbouwen door mee te doen. Je moet wel enthousiast zijn!
  • Voor de beginner of de meer ervaren vogelaar organiseren we een aantal excursies per jaar. Het zijn excursies die een dag duren. We gaan dan naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden voor steltlopers etc. of bijvoorbeeld naar Flevoland. In het voorjaar houden we de Brabantse vogelexcursie naar natuurgebieden in onze provincie. Maar allerlei andere bestemmingen zijn mogelijk. De excursies worden aangekondigd in ons blad “het Praatkruid”. Door deel te nemen aan deze excursies leer je veel vogelrijke plaatsen kennen en verschijnt een grote hoeveelheid soorten voor de teleskoop.
  • We komen eens per jaar bij elkaar in ons gebouw om de plannen voor het volgende jaar te bespreken.
  • We onderhouden kontakten met vogelwerkgroep de Kempen, andere IVN vogelwerkgroepen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de gemeente Veldhoven.

Als je twijfelt of onze groep iets voor je is dan kun je bellen of mailen met Heine van Maar. Zoals er veel soorten vogels zijn, hebben we ook veel vogelaars van verschillende pluimage en niveau in onze groep. Dat maakt het alleen maar leuker. Dus laat je enthousiast maken en stuur een mail of bel naar: Heine van Maar, tel. 040-2534269