Toterfout/Halfmijl - Zoomvegetatie

Een brede strook bomen, vooral dennen, is gekapt om ruimte te maken voor kruiden, struiken en open plekken. Dat trekt vlinders aan, maar ook zandbijen en allerlei andere insecten. Samen met de insecten die wonen in dode bomen en takkenbossen vormen ze een rijke leefwereld die ook voedselbron is voor allerlei vogels.