Toterfout/Halfmijl - Bomen

In deze bossen staat veel jong hout, maar ook oude bomen. Hier zien we in de punt tussen de paden enkele prachtige beuken. In het bos er omheen staan sparren met dikke stammen en grove bast. Dat zijn Douglas sparren. Oude, grote bomen zijn van belang om spechten, roofvogels en vleermuizen woonruimte te bieden.