Wandeltip Scheeken-Boskant

Rijdend met de auto van Eindhoven naar Den Bosch kom je door het Groene Woud. Je ziet uitgestrekte bossen links en rechts van de snelweg. Aan de linkerkant ligt de Mortelen en is voor de meesten bekend. De oostzijde daarentegen, de Scheeken, kent bijna niemand. Daar neem ik jullie deze keer mee naar toe.

Bereid je voor op het populierenlandschap, dat zelfs landelijk bekendheid heeft. De wandeling is voor een deel in bos op modderige paden en voor een deel door het open landschap op bredere zandwegen. De wandeling is ongeveer 2 uur en gaat veelal door natuurgebied van Brabants Landschap.  Het mooiste is om hem met de klok mee te lopen. De start is in Boskant. Je kunt hier de auto (of fiets) parkeren op het parkeerterrein van de sportvelden van Boskant tussen Best en Sint Oedenrode, aan het begin van de Esdoornstraat. Parkeren op andere plekken is lastig.

Je loopt vanuit Boskant naar het westen tussen de boomkwekerijen door. Intensieve teelt met veel mestgift, gebruik van gif en een sterke ontwatering. De laanbomen van hier gaan heel Europa door. Je komt aan een breed zandpad, gaat even rechts en snel weer naar links. Hier beginnen de Scheeken. Je merkt het aan de glibberige paden, de bodem zit vol met leem. De Scheeken is door de waterhoudendheid van de leem gelukkig nooit echt ontgonnen. Het bleef steeds te nat. Zonder ruilverkaveling is het nu nog zo mooi.

Volg de aangegeven route en je ziet op veel plekken dat de Bosgroep in het bos de exoten verwijdert, ook oudere populieren, en nieuwe loofhoutsoorten als zoete kers, fladderiep, linde en esdoorn aanplant. Deze soorten horen hier thuis en maken het bos nog rijker dan het nu al is. Veel sloten zijn kortgeleden opgevuld met zand om de afwatering te stoppen. Na een tijdje kom je in het halfopen populierenlandschap. Al eeuwenlang worden hier klompen gemaakt. De eigenaar van een perceel heeft het zogenaamde voorpootrecht. Hij mag naast zijn perceel op de grond van de gemeente, een zandpad bijvoorbeeld, populieren aanplanten. Dat doet iedereen. Dat heeft als gevolg dat deze streek als enige in Nederland dit schitterende populierenlandschap heeft.

Doorwandelend passeer je een verharde weg en zie je het verschil tussen natuurgrasland en intensief gebruikte weide. Vervolgens kom je opnieuw door het natte leembos. Het pad is weinig belopen, wat het extra aantrekkelijk maakt. En wat opvalt is dat het hier zo stil is, een onbekende hoek van het Groene Woud ver van wegen. Je kruist de verharde weg nogmaals en het laatste deel van de wandeling is weer door het bos. De oplettende wandelaar merkt dat hier stukken bos liggen op grond met weinig leem. Het pad is niet glibberig en je ziet een ander soort bos met o.a. douglassparren. Zo kom je terug in Boskant.

Deze wandeling is geschikt voor alle seizoenen. In het voorjaar zal het hier vol met vogels zitten, ik verwacht o.a. de middelste bonte en de zwarte specht, de houtsnip (luisteren in de schemering) en de wespendief.

Klik op het kaartje om te downloaden.

de scheeken