Sprankelsche bossen 4 km

Het gebied “De Sprankel” is archeologisch gezien erg waardevol. In de vorige eeuw ontdekte men hier grafheuvels. Voor het behoud van de heuvels worden ze vrij gehouden van bomen en struiken en zijn de wandelpaden zodanig aangelegd, dat de heuvels worden ontzien.

Hier graasden in voorgaande eeuwen schapen op de heide. Schapen die de boeren van toen aan mest hielpen voor hun akkers. Toen rond 1900 de kunstmest werd ontdekt, kon men op grote schaal de heide ontginnen en geschikt maken voor akkerbouw. Die stukken heide, die niet werden ontgonnen, raakten al snel weer bebost. In de namen “Heersche Heide” en “Heerscheheideweg” vinden we nog iets terug van de vergane glorie van de heidevelden.

Naast de historisch waardevolle elementen, zult u tijdens de 3,5 km lange wandeling ook een rijke variatie aan naaldhout tegenkomen.

Natuurlijk kunt u ook de route volgen met behulp van de IVN-route app. Klik hieronder: