Over zand - zand erover

Kruiphoek + infoborden

Dood doet leven

Geologie  

 

 

In deze tentoonstelling komen de volgende onderwerpen aan bod :

De bodem is belangrijk voor alle leven op aarde. Planten betrekken hun mineralen uit de bodem en het vocht dat ze nodig hebben om te groeien. Ze verankeren zich in de bodem.

De bodem is het medium waarin alle levende wezens - planten en dieren en mensen - weer in terug keren. Er is dus een enorme opruimingssamenleving in de bodem: een geweldige cyclus van leven en laten leven. Spelenderwijs komt de bezoeker erachter hoe dit werkt.

De bodem zorgt voor beschutting voor veel dieren. De bezoeker kruipt daadwerkelijk onder de grond en neemt een kijkje in nesten van insecten en zoogdieren.

Dieper in de grond speelt zich een veel grotere cyclus af: de kringloop der gesteenten.

Tijdens de gesteentekringloop zijn er momenten, dat ertsen zich ophopen.

In de geologische geschiedenis van de aarde zijn er momenten geweest, dat enorme hoeveelheden CO2 zijn opgeslagen in de vorm van steenkool, aardolie en aardgas. Deze bronnen van fossiele brandstof staan op het moment ter discussie. Ze raken op, ze vervuilen onze atmosfeer met broeikasgassen. Kan de aarde ook alternatieven leveren? Bijvoorbeeld aardwarmte! We willen met dit thema graag inhaken op de actualiteit rond klimaatsverandering, duurzaamheid e.d.