Veldhoven Eindhoven Vessem
Vogels
zaterdag09nov2019

Broedvogelinventarisatie Groot Huisven Heeze

De vogelwerkgroep van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem voert jaarlijks een broedvogelinventarisatie uit in een gebied in de regio. In 2019 was dat een deel van De Groote Heide in Heeze dat bekend staat als het Groot Huisven. 

Het is een gevarieerd gebied met gemengd bos, heide en grasland. Er werden 61 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 630 territoria en daarnaast nog eens 39 niet broedende soorten. Bij de broedvogels zitten vijf rode lijst soorten: kneu, koekoek, veldleeuwerik, wielewaal en grote lijster. Daarnaast o.a kwartel, middelste bonte specht, nachtzwaluw, boomleeuwerik en appelvink.

Het rapport is in januari aangeboden aan de eigenaren/beheerders van het gebied (Brabant Water, Brabants Landschap en Bosgroep Zuid) en inmiddels ook voor geïnteresseerden beschikbaar via onderstaande link.

vev_broedvogelinventarisatie-huisven-2019