Molenvelden - Zandwal en bos

Links van dit pad ligt een perceel douglas sparren waarin met regelmaat een buizerd broedt. Achter deze sparren lag vroeger een ven: het Huismeer. Nu is het een akker. De zandwal rechts van dit pad lag vroeger op de plaats van dat ven en is daar door de wind uitgestoven. Vroeger lagen er veel meer van die uitwaaiingsvennen in het gebied. Die zijn, evenals dit ven, drooggelegd en als akker of weiland “nuttig” gemaakt.