Molenvelden - Vogels in het dennen-/sparrenbos

Koolmees, kuifmees, pimpelmees en staartmees kunnen samen met ons kleinste vogeltje, het goudhaantje, in dennen- en sparrenbossen leven. Vliegende insecten, rupsen en larven van kevers zijn niet in grote aantallen aanwezig. Dus voor grotere vogels is het moeilijk om hier een nest jongen groot te brengen. Roofvogels als buizerd en havik kiezen hoge dennen of sparren uit voor hun horst. Zij jagen in de wijde omgeving en zijn niet afhankelijk van voedsel direct bij hun nest.