Molenvelden - Beukenlaan

Een merkwaardige laan: prachtige beuken in een Brabants naaldbos. De grootte van de bomen geeft aan, dat ze er al stonden voordat de omringende naaldbossen werden aangeplant. Waarom deze laan en even verderop nog zo’n laan is aangelegd in een gebied wat vooral uit heide bestond, is niet bekend.