Inventarisaties Water

De water-werkgroep inventariseert sinds 2005 de poelen in de Dommelbeemden. De resultaten worden niet publiekelijk beschikbaar gesteld vanwege het voorkomen van beschermde soorten.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Tineke Lous, tel. 040-2544926