Inventarisaties Algemeen

De werkgroep Landschap en Milieu heeft in het verleden een visie opgesteld over de ontwikkeling van het beekdal van De Run. Belangrijke input hiervoor werd geleverd door de vogel-werkgroep, planten-werkgroep en water-werkgroep middels de monitorings resultaten.

vev-ontwikkelingsvisie_beekdal_de_run_2000.pdf